Poďakovanie za dôveru – GDPR

Ak ste sa dostali na túto stránku, súhlasili ste, že Vám môžeme posielať náš VONSCH@magazín  a uchovávať Vaše osobné údaje (meno a email) po dobu 120 mesiacov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Ďakujeme za dôveru 🙂